Rikoti-Gori tunnel

Name
Rikoti-Gori tunnel
Country
Georgia
Rikoti-Gori tunnel