Bölge & Dil


Dil seçin

HEPER’in Sürdürülebilir Kalkınma Taahhüdü

HEPER’in temel prensibi, sürdürülebilir kalkınmanın sadece bir taahhüt değil, iş operasyonlarını aşan ve varlığının her yönünü etkileyen bütünlük içeren bir yaklaşım olduğu bilincidir. Yenilenebilir enerji, çevre dostu teknolojilerin benimsenmesi ve döngüsel ekonomi prensiplerine bağlılık aracılığıyla çevresel etkimizi aktif bir şekilde azaltıyoruz.

Sürdürülebilirlik konusunda sesli bir savunucu olarak, HEPER, küresel ölçekte olumlu değişimi etkilemek amacıyla endüstri meslektaşları ve politika yapıcıları ile işbirliği yapmaktadır. Özellikle, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ile ortaklık kurarak, şeffaf ve sorumlu iş uygulamalarına olan bağlılığımızı uluslararası sürdürülebilirlik standartlarıyla uyumlu bir şekilde gösteren İlerleme Bildirimi Raporlamamızı (CoP) tamamladık.