Bölge & Dil


Dil seçin

Sürdürülebilirlik İçin Yeni Bir Adım

500kWp üretim kapasiteli Çatı Üzeri Güneş Enerji Santralimizi kurduğumuzu bildirmekten mutluluk duyuyoruz. İstatistikler, mevcut hızda dünya nüfusunun yalnızca yüzde 92’sinin 2030’da elektiriğe erişebileceğini ve 670 milyon insanın elektriksiz kalacağını gösteriyor. Bu anlamda 4500 m2’lik bir alanda yer alan projemizle, “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Madde 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji”yi destekliyoruz. Bu madde uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye evrensel olarak erişilebilmesinin önemini vurgulamakta ve yenilenebilir enerjinin enerji kaynakları içindeki payının önemli ölçüde artırılmasını hedeflemektedir.