Bölge & Dil


Dil seçin

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) KAPSAMINDA WEB SİTESİ İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ

Sayın İlgili,

Bu metni, Moonlight Aydınlatma Sanayi ve Ticaret A.Ş.(“Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, şirketimiz web sitesinde yer alan iletişim formu vasıtasıyla bizimle kurduğunuz iletişim sürecinde kişisel verilerinizin işlenmesi, aktarılması ve bunlara ilişkin yasal haklarınız konusunda sizleri aydınlatmak amacıyla sunmaktayız.

Şirketimize elektronik vasıtalarla sağlamış olduğunuz, telefon numarası ve e-posta adresinizden oluşan kişisel verileriniz, görüş öneri ve iletişim talebinizin değerlendirilebilmesi ve bu kapsamda size geri dönüşün sağlanabilmesi amacıyla KVKK Madde 5 Fıkra 2 (c) bendi uyarınca “sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması” ve KVKK Madde 5 Fıkra 2(f) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki nedenine dayalı olarak işlenmektedir.

İlgili kişinin haklarını düzenleyen KVKK Madde 11’de yer alan haklarınızı kullanmak istediğinizde mukim olduğumuz 1. Organize Sanayi Bölgesi, Uygurlar Caddesi, No: 1, Sincan/Ankara adresine veya sistemimizde kayıtlı e-postanız olması halinde [email protected] elektronik posta adresine veya [email protected] kayıtlı elektronik posta adresine, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak başvurabilirsiniz.