Резиденция Кипташа Драгоша

Имя
Резиденция Кипташа Драгоша
Город
İstanbul
Страна
Турция
Резиденция Кипташа Драгоша